Efficiënter en veiliger, schoner en mooier !

Een vlotte doorstroming van het verkeer. Minder overlast in de dorpen, meer veiligheid en een fraaie aansluiting bij de omgeving. Dat is waar de Provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland Infra B.V. voor gaan bij de totaaloplossing Grenscorridor N69. Een mooi en omvangrijk project waar Safe graag aan meewerkt.

De te realiseren 80 kilometerweg voert buiten de dorpskernen om. De weg kent een groot aantal kunstwerken die insitu worden gebouwd. Viaducten en bruggen met een fraaie vormgeving die ervoor zorgt dat ze op een natuurlijke manier opgaan in het landschap.

^ >