Bewust Veilig-dag

Het kan altijd veiliger!

Op woensdag 29 maart stonden we tijdens de Bewust Veilig-dag 2023 stil bij veilig en gezond werken. Dit jaarlijks initiatief van brancheorganisatie Bouwend Nederland, voor het eerst georganiseerd in 2016, trok een recordaantal van bijna 700 deelnemende bedrijven. Het doel van deze dag: het aantal ongevallen in de sector terug te dringen. Safe voorop!

Ook Safe nam uiteraard weer deel aan de Bewust Veilig-dag. Het kostbaarste bezit van een onderneming zijn haar medewerkers en we grijpen elke gelegenheid aan om hen te wijzen op het belang van gezondheid en veiligheid. Om ieders veiligheidsbewustzijn te vergroten stonden al onze afdelingen extra stil bij veiligheid in de dagelijkse operatie. Via groepsgesprekken werd een aantal stellingen behandeld, waarbij iedereen werd uitgedaagd om zowel voor- als tegenargumenten te benoemen. De resultaten van de groepsgesprekken zullen uiteindelijk worden verwerkt in ons veiligheidsbeleid.

Ga terug