De Groene Boog Rotterdam


De nieuwe snelweg A16 Rotterdam moet de bereikbaarheid van en leefbaarheid in de regio aanzienlijk gaan verbeteren. De 11 km lange snelweg is door aannemerscombinatie De Groene Boog (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, TBI, John Laing en Rebel) onderverdeeld in drie deelgebieden. Bij het eerste deelgebied was Safe al betrokken. Vervolgens kregen we opdracht voor ondersteuning van een viaduct in deelgebied 3. En in de laatste week van 2021 werden we gevraagd om ook een complexe klus in deelgebied 2 op ons te nemen.

Deelgebied I

Hier verzorgen we de ondersteuningsconstructies voor een groot aantal pijlerbalken en betondekken. Wat dat laatste betreft hebben we de grootste uitdaging inmiddels achter de rug; K10. Dit kunstwerk is verdeeld in twee afzonderlijke dekken met een totale lengte van 103 meter. De dekken zijn gekromd en lopen in diagonale richting op. De te ondersteunen dekdikte bedraagt maximaal 1550 mm en heeft een betonoppervlakte van 3600 m2. Omdat er hier geen draagkrachtige ondergrond was, hebben we de ondersteuning gefundeerd op stalen balken. Meer weten? Ondersteuningsconstructie ondersteund (betoniek.nl).

Deelgebied II

In deelgebied II verzorgen we de ondersteuning en dekbekisting van de landtunnel. Het gaat hier om 18 afwijkende moten waar de stalen tunnelbekisting van de aannemer geen raad mee weet. Een kolfje naar de hand van onze mensen! In totaal gaat het om ruim 13.000 m2 te ondersteunen betonoppervlak. Enkele moten moeten worden voorzien van een PVR. Ook voor deze profielen van vrije ruimte vertrouwt De Groene Boog op Safe.

Deelgebied III

In dit deelgebied is Safe gevraagd mee te denken over een bijzonder kunstwerk: K52B. Dit kokerviaduct, dat op een voorbouwlocatie tussen de bestaande snelwegen in wordt gebouwd, heeft een lengte van ruim 50 meter en een te ondersteunen betonoppervlak van ruim 1.000 m2. Het te ondersteunen kunstwerk ligt in een verkanting welke in langsrichting oploopt. Daarnaast ligt de betonconstructie in een bocht en dat zorgt ervoor dat geen enkele stempel dezelfde hoogtemaatvoering heeft. We verzorgen hier de ondersteuning en bekisting van de onderplaat en bovenplaat, inclusief de vleugels van het kokerdek. Complex, maar juist dan is Safe in zijn element!

 

Ga terug