Station Mechelen - MST200

In opdracht van TM CIT Blaton – Artes Roegiers bouwt Safe door in Mechelen. Nadat Safe jarenlang betrokken is geweest bij de realisatie van de spoorbypass en parking rondom het centraal station, is het nu de beurt aan het station zelf. Het station in Mechelen dateert inmiddels uit het jaar 1958 en voldoet niet meer aan de huidige normen, het station is toe aan een stevige opknapbeurt.

In een tijdsbestek van 8 jaar zullen in 5 opeenvolgende fases 10 spoorbakken en diverse vloerplaten voor o.a. een fietsenstalling en de ondergrondse busbaan gerealiseerd worden. De spoorbakken, bestaande uit een onderplaat, spoorbalken en indirect een perronplaat, hebben elke een lengte van 100 meter. In de te bouwen ondersteuningsconstructies zal Safe zorgdragen voor een PVR ten behoeve van de diverse loopbruggen. Uiteraard dient het station in bedrijf te blijven, dit ondanks de vernieuwbouw-werkzaamheden.

 

Ga terug