Nieuwe spuisluizen Afsluitdijk

Safe houdt het mee droog

De zeespiegel stijgt en dus moet onze Afsluitdijk meer water tegenhouden. Tegelijk neemt het hoogteverschil tussen IJsselmeer en Waddenzee bij laagwater af en voeren de rivieren meer water aan. Dit alles zorgt ervoor dat de bestaande spuisluizen in de toekomst onvoldoende water kunnen afvoeren om de dijken en havens rondom het IJsselmeer te beschermen. En dus initieert Rijkswaterstaat een indrukwekkend project. Een project waar Safe graag zijn steentje aan bijdraagt.  

Om meer water te kunnen afvoeren realiseert bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel en Invensis) twee nieuwe pompgroepen. Dit werk, onderdeel van de grootschalige renovatie van de Afsluitdijk, is momenteel in uitvoering. De twee nieuwe pompgroepen van ieder 3 pompen voeren na gereedkomen IJsselmeerwater naar de Waddenzee, dit met een capaciteit van meer dan 235.000 liter per seconde!

Betonmassa van zo’n 4,6 meter!

De nieuwe pompen komen in een bouwkuip die Levvel heeft gerealiseerd op een diepte van ongeveer 18 meter onder zeeniveau. De waterdruk is enorm en dus is alles hier groot en dik. Zo ook de betondekken van het aanstroommassief. Levvel vroeg Safe hierin mee te denken; niet iedereen is immers in staat om een betonmassa van zo’n 4,6 meter in de lucht te houden. Daarnaast moeten de ‘suction bells’, onderdeel van het slakkenhuis van de immense pompen, lokaal worden ondersteund. Ook dat is geen geringe uitdaging. Deze prefab betonnen ringelementen wegen pakweg 26 ton per stuk en elke pomp heeft 4 van die ringen! Wanneer het aanstroommassief gereed is, pakt Safe door richting dakvloer van de pompgroepen; ‘slechts’ een meter dik, maar wel op een hoogte van ruim 15 meter!

Met trots werken we mee aan dit even uitdagende als belangrijke project. We verzorgen de engineering in 3D en leveren en monteren alle benodigde ondersteuningsconstructies, inclusief dekbekisting voor dit onderdeel. Goed voor 26.000 m3 ondersteuning en 2.600 m2 getimmerd dek.

Ga terug