SO 219 Most na R2 nad žel. traťou a Krivánskym potokom v km 16.399-16.960, SK

Názov:

SO 219, Most na R2 nad žel. traťou a Krivánskym potokom v km 16.399-16.960, SK

Klient:

Metrostav DS a.s.

Rok:

2020-2021

Systém:

Poly, Meccano

SO219 Most na R2 nad žel. traťou a Krivánskym potokom v km 16.399-16.960, SK

< ^ >