Cuplok

Safe využíva podperné lešenie Duralok vyvinuté a vyrobené vo vlastnej produkcii. Tento system je plne kompaktibilný s podperným lešenárskym sytémom Cuplok. Veľká rozmanitosť dĺžok priečnikov a výšok stojok umožňuje dosiahnúť vysokú variabilitu podpier, čo są týka výšky, zaťaženia a priestorového usporiadania aj v zložitom teréne. Prípustné zaťaženie jednej stojky vždy zostáva 65 kN nezávisle na výške. Naše technické oddelenie neustále vyvíja vyhovujúce optimálne podperné systémy, ktoré spĺňajú všetky platné národné a medzinárodné štandardy v tejto oblasti.

Súčasťou toho je samozrejme nevyhnutné príslušenstvo, ako sú schodiská, zábradlia a bezpečnostné prvky na ochranu pracovníkov na každej konštrukcii.

< ^ >