Meccano

S cieľom skompletizovať štruktúru konštrukcie podperného systému, je samozrejme jeho nutné ukončenie primárnymi nosníkmi vo zvolených smeroch. K tomuto účelu sú používané kovové nosníky značky Meccano. Kompozitný oceľový nosník  pozostáva z dvoch oceľových CNP profilov, ktoré sú spojené pomocou skrutiek s dištančnými rúrkami. Tieto môžu byť v závislosti na tvare spojené do akejkoľvek podoby, čím dosiahneme požadovaný tvar podľa tvaru betónovej konštrukcie. Sekundárny nosník je vyrobený z drevených nosníkov H20, alebo z oceľových I profilov. V tejto kombinácii primárnych a sekundárnych nosníkov je konštrukcia debnenia kompletná.

< ^